I samband med en provtagning av vattnet har påvisats e-colibakterier i dricksvatten. Karlskoga energi och miljö arbetar med att undersöka hur förorening kan ha skett och ytterligare prover kommer att tas.

Medan vidare undersökningar och provtagning pågår gäller försiktighetsprincipen, vilket innebär att alla som är anslutna till det kommunala VA-nätet i Karlskoga bör koka vattnet före förtäring.

Man kan duscha, tvätta, diska och tvätta händer i vattnet men allt som ska förtäras måste kokas. Vattnet ska kokas upp så att tydliga bubblor syns.

Det krävs två oberoende provtagningar i rad för att påvisa att vattnet inte är förorenat. Till dess gäller kokningsrekommendationen. Preliminärt kan detta pågå till mitten av nästa vecka.

Håll dig uppdaterad på Karlskoga energi och miljös hemsida.