Vad är HLU?

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) innebär att du som hyresgäst bestämmer över det periodiska underhållet av din lägenhet.
Du kan alltså avstå från underhåll och istället få rabatt på hyran. Rabatt- pengarna samlas under året och betalas ut som rabatt på decemberhyran nästa år.

Både rabatt och underhåll

Meningen med satsningen på hyresgäst- styrt lägenhetsunderhåll är att du ska kunna välja en modell som passar dig
så bra som möjligt. Därför kan du välja att ta emot underhåll av vissa utrymmen
och tacka nej till andra. Målning och tapetsering måste dock hänga ihop rumsvis. Avstår du från underhåll i något utrymme får du istället hyresrabatt.

Tidigarelagt underhåll

Vill du ha underhåll i något utrymme som inte ingår i underhållserbjudandet för året? Det går bra! Du betalar endast för de år som är kvar tills nästa underhållsperiod.

Att tänka på:

Vid slitage som betraktas som onormalt (t.ex. fettfläckar, nikotinskador mm) och som kräver spärrmålning innan arbetet kan genomföras kan du komma att faktureras för merarbetet.
Karlskogahem erbjuder inte ersättningslägenhet under tiden som renoveringen genomförs.

Hur beställer du?

All HLU kan beställas över Mina Sidor. Om du bor på Nickkällan, Solbringen, Järnvägsgatan 6 eller Hantverksgatan 6 kommer även HLU komma per post. Även om du har fått den i pappersformat kan du fortfarande göra beställningen via Mina Sidor.

Hur vet jag vilka tapeter jag kan välja på?

Här finns alla alternativ du har, oavsett om det gäller tapeter, golv, köksluckor eller bänkskivor. Om du hellre vill komma till Bobutiken för att välja, ring 0586-657 00 för att boka en tid.

  • OBS! Var noga med att meddela Karlskogahem om du ändrat dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig när det är dags att utföra arbetet.
  • Beställningen kan göras mellan 20/11 och 20/12 2023.

Vill du inte ha något underhåll behöver du inte lämna in blanketten till Karlskogahem. Får vi inget svar av dig, utfaller automatiskt hyresrabatten i december nästa år.