Smittskyddsläkaren i Region Örebro län har beslutat att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer för att minska smittspridning av covid-19. Rekommendationerna gäller från och med den 1 april till den 12 maj.

Med anledning av detta har vi på Karlskogahem arbetat om våra rutiner. Munskydd ska användas av personal och besökare när:

  • Man besöker Bobutiken
  • Vid lägenhetsvisningar och besiktningar
  • Vid arbete hemma hos hyresgäst, även om hyresgästen inte är hemma

Låt oss minska spridningen tillsammans. Håll i och håll ut!