Natten till den 9:de september brann det i miljöhuset på Gösta Berlings väg 17. Huset är utbrunnet och kommer att rivas. Därefter kommer ett nytt miljöhus att byggas på platsen.

Under tiden som arbetet med detta pågår hänvisar vi alla hyresgäster på nr. 17 att använda miljöhuset på Gösta Berlings väg 15. Du kan öppna dörren till miljöhuset med din lägenhetsnyckel.

Vi kommer att komma ut med information om arbetet löpande!