Karlskogahem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Allmännyttans branschorganisation, SABO, har lanserat ett klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Foto. Två män, den ena Karlskogahems VD Urban E. Lidner står vid ett bord med en tavla mellan sig. De båda männen håller i tavlan som är ett underskrivet avtal/diplom.