Hyror för 2024 klara

Karlskogahem AB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2024 års hyror.
Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 4,5 %
from 2024-01-01. Höjningen gäller för lägenheter, förråd och lokaler som har
Förhandlingsklausul med Hyresgästföreningen.

Höjningen innebär att snitthyran, i Karlskogahems bestånd, ökar från 1 130 kr/m²
till 1 181 kr/m² och år.
För en genomsnittslägenhet om 3 r.o.k. på 64 m², ökar hyran från 6 074 kr/mån till
6 347 kr/mån från och med 2024-01-01.