Karlskogahems arbete med Nolltolerans som initierades under januari månad fortlöper. Hittills har våra hyresgäster tagit till sig av informationen på ett mycket bra sätt. Vi fortsätter vårt arbete med nolltolerans och med er hjälp uppnår vi en tryggare och säkrare boendemiljö för alla.

Varför nolltolerans?

Den primära orsaken till varför gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål är att de ska fungera som utrymningsväg för dig som hyresgäst i händelse av brand. Är trapphuset rökfyllt eller strömlöst och mörkt får inga hinder förekomma som blockerar utrymningsvägen. Trapphus, loft och källargångar är alltså din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Vad innebär nolltolerans?

De gemensamma utrymmena ska alltid vara fria från personliga tillhörigheter. Detta innebär att entréer, trapphus, vindar och källargångar ska hållas fria från föremål och brännbart material som till exempel barnvagnar, skor, leksaker, möbler, med mera.

Har du en rullator eller rullstol kan du kontakta oss på Karlskogahem för att se om vi kan erbjuda en lämplig plats för den.

Vad händer med omhändertaget gods?

Karlskogahem kommer att omhänderta de personliga tillhörigheterna som förvaras i de gemensamma utrymmena. Omhändertaget gods kommer att sparas i sex månader. Under denna tid kan du hämta ut dina tillhörigheter mot en avgift på 250 kronor. Kontakta oss om du behöver hämta ut något som forslats bort.

 

Med vänlig hälsning

Karlskogahem AB