Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Vinterunderhåll

Snöröjning och halkbekämpning
Vi snöröjer efter det slutat snöa för att vi vill få med all snö på en plogning. Vid stora eller långvariga snöfall börjar vi tidigare. Att snöröja våra områden efter ett normalt snöfall tar ca 8 timmar. Att grusa våra områden tar ca 4 timmar. Vi prioriterar framkomligheten till sjukhem och gruppboenden, därefter bostadsområden.

Om du hyr egen bilplats
Hyr du en egen parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning av parkeringsplatsen liksom skottning vid garage eller carport. Använder du motorvärmare får sladden inte hänga kvar på stolpen när du är ute och kör.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se