Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Hyra ut i andra hand

Tänk på att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan vidare. Du måste be hyresvärden om lov. Exempel på skäl för uthyrning i andra hand är att du på grund av arbete, studier, sjukdom eller annan oförutsedd händelse tillfälligt inte kan nyttja lägenheten. Det är också viktigt att känna till att den som har förstahandskontraktet är ansvarig för att hyran betalas och att lägenheten inte skadas. Det kan i värsta fall sluta med att du förlorar ditt kontrakt, så glöm inte att alltid kontakta oss först.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se