Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

I och urlastning

Generellt för samtliga områden gäller att vid i- och urlastning får man åka in på gården och stå högst tio minuter på ett och samma ställe. Om fordonet fortfarande står kvar efter tio minuter så tolkas det som att det är parkerat och kommer att medföra påföljd av kontrollavgift.

Detsamma gäller vid in- och avflyttning, förutsatt att ingen verksamhet pågår vid fordonet. Pågår i- och avlastning bedöms det som att fordonet inte är parkerat.

Securitas genomför rutinmässig kontroll inom bostadsbeståndet för att förhindra fel- eller långtidsparkering. Får man kontrollavgift och har synpunkter skall dessa inlämnas skriftligen till den angivna adressen med motivering. Adressen finns på kontrollavgiftens baksida.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se