Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Karlskogahems lägenheter är anslutna till Karlskoga Stadsnät

Fördelarna är många med Stadsnätet. Det ger ett snabbt bredband som är anpassat till all modern datakommunikation i mycket höga hastigheter. Via bredbandsuttaget får du tillgång till Internet med hastighet upp till 100/100 Mbit/s, bredbandstelefoni och bredbands-tv.
Stadsnätet är det enda nät som inte är bundet till någon leverantör, utan är helt öppet. Du som användare kan helt fritt välja bland de leverantörer som finns i nätet.

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se