Pressmeddelande – Karlskogahem inför konceptet Huskurage

Som ett led i Karlskogahems trygghetsarbete införs nu konceptet Huskurage. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Enligt statistik från Rädda Barnen lever var tionde barn i Sverige, vilket innebär cirka 200 000, i hem med våld. Huskurage innebär att man visar sina grannar omsorg genom att agera när man misstänker att någon i ens närhet utsätts för våld. Rent konkret innebär det att man kan ringa på grannens dörr och höra hur det står till, kanske göra det tillsammans med en annan granne om det känns olustigt och i akuta fall ringa polisen.

Karlskogahem kommer i samband med inflyttningsbesök informera om att konceptet finns och uppmuntra hyresgäster att agera vid behov. Man kommer även att anslå information i trapphusen för att visa sitt ställningstagande och för att påminna om att hyresgästerna ska agera. Vidare kommer information att spridas via sociala medier och hemsidan om detta samhällsproblem.

I samband med införandet av konceptet har även ett samarbete med Socialtjänsten och Kvinnohuset i Karlskoga startats. Samarbetet innebär att Karlskogahem via Socialförvaltningen erbjuder ett antal lägenheter per år till våldsutsatta kvinnor som behöver starta ett nytt liv, ofta efter en vistelse på Kvinnohuset. Att Karlskoga kommun kan ge kvinnor från andra kommuner i landet denna möjlighet innebär större möjligheter för kvinnor från Karlskoga som behöver starta om på nytt i en annan stad.

”Vi har redan ett mycket gott samarbete med Socialförvaltningen men det känns mycket bra att kunna fördjupa det och hjälpa den här utsatta gruppen”. Man får också komma ihåg att det inte bara är kvinnorna som far illa. Många av de som söker hjälp har barn med sig när de kommer till Kvinnohuset. Även för barnens skull är det viktigt att så snart det bara går återgå till ett mer normalt liv i ett eget hem” säger Peter Vogler, förvaltningschef på Karlskogahem.

Artikel NWT: https://nwt.se/karlskoga-degerfors/2018/02/27/huskurage-ar-infort

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Vogler

peter.vogler@karlskogahem.se

Tel: 0586-657 03