Den 25:e maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR gälla inom EU. GDPR – General Data Protection Regulation – ersätter vår svenska personuppgiftslagen (PUL).

Den nya lagen sätter ännu större fokus på medborgarnas integritet, vilket vi på Karlskogahem AB både välkomnar och kommer att efterleva.

Vi kommer även i fortsättningen att behandla våra kunders personuppgifter med största försiktighet. Med nya GDPR ökar kraven på oss när vi hanterar dina personuppgifter, likaså ökar dina rättigheter att ta del av vår information om dig. Därför har vi på Karlskogahem AB kompletterat våra regler kring personuppgifter med en riktlinje, för att relationen med våra kunder ska bli så trygg och säker som möjligt.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med GDPR, här hittar du vår riktlinje  – behandling personuppgifter.

 

Med vänlig hälsning

Karlskogahem AB