Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Tack för att Ni bidragit till hög svarsfrekvens


Sista svarsdagen för Karlskogahems kundenkät har passerat. Svarsfrekvensen blev till slut 62 %. Tack alla som svarat och som bidragit på olika sätt till den höga svarsfrekvensen.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se