Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Pressmeddelande - möte med hyresgästerna för att planera Baggängen

Bakgrund

Hösten 2016 fick Karlskogahem besked om att man beviljats 2,5 mnkr i stöd från Boverket för att utveckla utemiljön på Baggängsvägen 28-42. Under hösten har bland annat en planering för boinflytandearbetet gjorts och nu har det blivit dags att involvera hyresgästerna i denna process.

Startmöte

Onsdagen den 8 mars kl 17.00, har hyresgästerna bjudits in till ett startmöte på restaurang Hugo på Baggängen. Förutom personal från Karlskogahem kommer även Hyresgästföreningen samt företaget Urban utveckling att närvara.

Syftet med mötet är dels att informera om den planerade ombyggnadsprocessen samt att ge hyresgästerna en första möjlighet att ge sin syn på den yttre miljön i området.

"Det här mötet är startskottet för en gemensam dialog." Tillsammans med oss, Hyresgästföreningen och Urban utveckling kommer fler aktiviteter att genomföras som syftar till att hyresgästerna ska bli delaktiga i utformningen av den yttre miljön," säger Patricia Eriksson, boendeutvecklare på Karlskogahem.


För ytterligare information kontakta:
Ann Hermansson Alm
Tel: 0586-657 77


Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se