Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Pressmeddelande - Karlskogahem bjuder ut 19 lägenheter till försäljning


Bakgrund

Karlskogahem äger och förvaltar ca 2 700 lägenheter i Karlskoga kommun. Då bolaget har ett uppdrag att förvalta beståndet effektivt samt behov finns att underhålla befintligt bestånd och tillskapa fler bostäder på orten har styrelse fattat beslutet att avyttra tre fastigheter.

 

Startmöte

De tre fastigheterna är Linnebäck 2:70 - 10 radhus i Linnebäck, Tornsvalan 2 – 5 lägenheter på Sturevägen 3 samt Backsvalan 3 – 4 lägenheter på Sturevägen 6. Hyresgästerna på de aktuella adresserna är informerade.

 

För ytterligare information kontakta:

Ann Hermansson Alm

Tel: 0586-657 77

 

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se