Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Nya betalsätt vid besöksparkering


Karlskogahem har sedan 1 oktober använt sig av företaget SMS-park för betalning av besöksparkeringar. Från och med 1 maj 2017 kommer besöksparkeringarna inom Karlskogahems bestånd att betalas via Parkster. Karlskogahem går därmed över till samma parkeringstjänst som Karlskoga kommun och du som invånare i Karlskoga kommun behöver inte längre hantera två olika appar.

Betalningen kan på ett enkelt sätt göras via app, sms, web men även via ett telefonsamtal.


Information om hur du betalar kommer att finnas på tavlorna i anslutning till parkeringen.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se