Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Karlskogahem inför nolltolerans


Karlskogahem inför nolltolerans i Nedre Skranta från och med 15:e januari, 2018. Detta gör vi för din säkerhet.

Varför nolltolerans?

Den primära orsaken till varför gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål är att de ska fungera som utrymningsväg för dig som hyresgäst i händelse av brand. Är trapphuset rökfyllt eller strömlöst och mörkt får inga hinder förekomma som blockerar utrymningsvägen. Trapphus, loft och källargångar är alltså din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.

Vad innebär nolltolerans?

De gemensamma utrymmena ska alltid vara fria från personliga tillhörigheter. Detta innebär att entréer, trapphus, vindar och källargångar ska hållas fria från föremål och brännbart material som till exempel barnvagnar, skor, leksaker, möbler m.m.

Har du en rullator/rullstol kan du kontakta oss på Karlskogahem för att se om vi kan erbjuda en lämplig plats för den.

Vad händer med omhändertaget gods?

Karlskogahem kommer att omhänderta de personliga tillhörigheterna som förvaras i de gemensamma utrymmena. Omhändertaget gods kommer att sparas i sex månader. Under denna tid kan du hämta ut dina tillhörigheter mot en avgift på 250Kr. Kontakta oss om du behöver hämta ut något som forslats bort.

 

Med Vänlig Hälsning

Karlskogahem AB

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se