Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Idag jobbar vi med resultatet av vår kundenkät

 

Idag startade vi på Karlskogahem vår workshop av årets kundenkät. Per Bergman från AktivBo besökte oss och berättade om resultatet. Alla svar vi fått hjälper oss på Karlskogahem och är av stort värde för oss. Efter dagens workshop ska vi jobba vidare med olika aktiviteter på kort och lång sikt för att bli ännu bättre.

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se