Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

Hyrorna höjs med i genomsnitt 0,95 %

Karlskogahem och Hyresgästföreningen har kommit överens om en höjning av hyrorna för bostäder med i genomsnitt 0,95 % men med en differentiering av höjningen i intervallet 0% - 2,8%.
Överenskommelsen gäller även höjning av garage, p-platser och förråd om 0,95 %.

Höjningarna görs för att möta ett ökat kostnadsläge generellt men framförallt för den stora ökningen av kommunens VA-taxa.
Hyreshöjningen träder i kraft den 1 januari 2017.


Karlskoga den 12 december 2016
Ann Hermansson Alm, vd Karlskogahem
Marianne Svensson, ordförande, Hyresgästföreningen i Karlskoga

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se