Karlskogahem AB
Följ oss på sociala medier
LinkedIn
Twitter
Facebook

2 maj - Sista svarsdagen för vår kundenkät

 

Har du inte svarat på vår kundenkät än?

Så här svarar du på enkäten

  • Du svarar enklast på webben, www.svar.aktivbo.se.länk till annan webbplats Logga in med ditt enkätnummer.
  • Du kan också svara genom att skicka in enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet.

Just nu är svarsfrekvensen i vår kundenkät 59,4 %. Sista svarsdagen är den 2 maj. Tag chansen ni som inte fyllt i enkäten att framföra era synpunkter! Svaren hjälper oss på Karlskogahem att se vad vi kan bli bättre på.

Tack på förhand och trevlig Valborg!

Med Vänlig Hälsning

Karlskogahem

 

Karlskogahem AB, Skrantafallet 9A, Box 417, 691 27 Karlskoga
Telefon(växel): 0586-657 00, E-post: info@karlskogahem.se